روش الکترومغناطیس در فرآیند غنی سازی اورانیوم

روش الکترو مغناطیس به علت آسان بودن فرآیند و نیز در دسترس بودن آن ، در سالهای جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت . این روش براساس جدا نمودن مسیر هگزا فلوئورید اورانیوم یونیزه شده در یک میدان مغناطیسی ، استوار شده است . در ابتدا گاز UF6 توسط الکترودهای میدان الکتریکی سرعت می […]

تولید هگزا فلوئورید اورانیوم

اگر بخواهیم از اورانیوم طبیعی در راکتورها استفاده نماییم ، پس از تولید دی اکسید اورانیوم که در مراحل قبل ذکر شد ، آنرا برای تهیه میله های سوخت به قسمت مربوطه منتقل می نمایند و در غیر اینصورت چنانچه هدف ، بکارگیری اورانیوم غنی شده می باشد ، می بایست درصد ایزوتوپ ۲۳۵ در […]

انحلال و استخراج سنگ معدن اورانیوم

برای این منظور ، کنسانتره U3O8 ابتدا در اسید نیتریک حل شده و بدین ترتیب محلول آبی نیترات اورانیل بدست می آید . این محلول ناخالص بوده و ( UNH ) نامیده می شود . . .

تهیه پودر دی اکسید اورانیوم UO2

همانند سایر فلزات و موادی که از معادن استخراج می شوند ، معادن اورانیوم نیز که همیشه در ترکیب با اکسیژن در طبیعت وجود دارد و بصورت پراکنده در اقشار مختلف زمین یافت می شود ، باید کشف گردند .. .

خواص مورد نیاز برای UO2F2

این ماده دومین محصول از واکنش UF6 با بخار آب می باشد که ممکن است در اثر وقوع حادثه در کارخانه غنی سازی تولید شود از این رو دانستن خواص شیمیایی و فیزیکی آن اهمیت پیدا می نماید .

خواص فیزیکی فلوئورید هیدروژن HF

فلوئورید هیدروژن یکی از دو محصولی است که در حوادث اتفاق افتاده در کارخانه ، ممکن است به محیط نشت پیدا کرده و یا در کارخانه غنی سازی اورانیوم از واکنش UF6 با بخار آب بوجود آید .