پدافند غیر عامل در چارچوب مدیریتی

جنگ، حوادث جنگی و تروریستی دارای محتوای بسیار غنی و علمی می‌باشند. انواع جنگ‌ها، سلاح‌ها، صنایع دفاعی مختلف و غیره خود گواه این مسأله است. در واقع دفاع عامل به شدت در حال گسترش است. درعین حال پدافند غیر عامل حدود ۶۰ نوع جنگ را شامل می‌شود.

اقدامات اساسی دفاع غیر عامل

اقدامات اساسی در تامین دفاع غیرعامل شامل موارد ذیل است که در تهیه طرح‌ها، متناسب با ماموریت، موقعیت، شرایط زمانی و مکانی و رده سازمانی باید مورد استفاده قرار گیرد.

تقسیم بندی رده های سازمانی از نظر اهمیت حفاظتی

با توجه به این‌که اقدامات اساسی در تامین دفاع غیرعامل، متناسب با موقعیت و اهمیت متفاوت می‌باشد، مراکز و رده‌¬های سازمانی با توجه به اهمیت حفاظتی و دفاعی ازآنان به صورت ذیل تقسیم¬بندی می¬شوند:

تمایز دفاع غیر نظامی و دفاع غیر عامل

دفاع غیرنظامی تقلیل خسارات مالی و صدمات جانی وارده بر غیر نظامیان در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی (نظیر سیل، زلزله، طوفان، آتش‌فشان، آتش‌سوزی و خشک¬سالی) است.

مفهوم پدافند هسته ای

واژه «پد» به معنای دفاع، جلوگیری یا محافظت و واژه¬ی «آفند» به معنای حمله، یورش و تهاجم می‌باشد. به این ترتیب پدافند هسته‌ای به معنای دفاع در مقابل حمله هسته‌ای خواهد بود.. .

اقدامات اساسی دفاع غیر عامل در بهره� گیری از فنون فریب

به منظور کاهش آسیب‌پذیری و ممانعت از شناسایی احتمالی ، ردیابی و مورد حمله واقع شدن اهداف خودی و هم­چنین استمرار بخشیدن به انجام عملیات‌ یگان‌های خودی اقدامات زیر پیشنهاد و توصیه می‌گردد :