پخش و انتشار ماده اصلی کارخانه غنی‌سازی اورانیوم (UF6) در اثر حوادث آتش سوزی

در این قسمت به بررسی حالت‌هایی می‌پردازیم که سیلندرهای محتوی UF6 در اثر حوادث آتش سوزی منهدم شده و در نتیجه UF6 از این مخازن به محیط اطراف انتشار خواهد یافت. فرض این مطالعه، وجود مخازن محتوی UF6 تهی شده، یعنی آن قسمت خروجی سانتریفوژ که از ایزوتوپ U235 فقیر شده است بوده و اساس […]

حالت خیزش و جدا شدن توده از زمین

اگر نیروی شناوری زیاد باشد، باعث خواهد شد تا توده آلاینده از زمین بلند شده و وارد فضای اطراف شود. در این مورد شار شناوری اولیه طبق فرمول زیر به دست می‌آید:

بررسی انتشار آلاینده‌ها در شرایط آب و هوایی متفاوت

وقتی که آلاینده به محیط پیرامون دستگاه‌ها در کارخانه‌های هسته‌ای نشت کند، به سرعت با هوای اطراف آمیخته شده و به صورت گازی شکل در فضا پخش می¬شود. یکی از شرایطی که می‌تواند در نوع و میزان هریک از آلاینده‌ها نقش به سزایی داشته و یا حتی باعث ته نشینی و حذف آلاینده در هوای […]

بررسی وضعیت انتشار مواد در هنگام وجود موانع ساختمانی

هنگامی که در محیط پیرامون مخازن نگهداری مواد رادیواکتیو، در اثر حادثه نشتی ایجاد شود، وجود موانع مختلفی که در مسیر جریان هوا قرار گرفته‌اند و یا مواد واکنش پذیر، این انتشار را تحت تاثیر قرار میدهند.. .

بررسی تولید و انتشار گاز سمی (HF)

کتاب «بررسی تولید و انتشار سم HF در فرآیند غنی سازی اورانیوم» با گردآوری و تألیف مهندس رضا بدریان از سوی انتشارات مرسل منتشر شده است . یکی از مشکلات کارخانه فرآوری و غنی سازی اورانیوم ، انتشار فلوئورید هیدروژن(HF) در اتمسفر است که برای کارگران و سایر مردم خطرناک محسوب می گردد . می توان به جرات عنوان […]