تولید هگزا فلوئورید اورانیوم

اگر بخواهیم از اورانیوم طبیعی در راکتورها استفاده نماییم ، پس از تولید دی اکسید اورانیوم که در مراحل قبل ذکر شد ، آنرا برای تهیه میله های سوخت به قسمت مربوطه منتقل می نمایند و در غیر اینصورت چنانچه هدف ، بکارگیری اورانیوم غنی شده می باشد ، می بایست درصد ایزوتوپ ۲۳۵ در […]

خواص مورد نیاز برای UO2F2

این ماده دومین محصول از واکنش UF6 با بخار آب می باشد که ممکن است در اثر وقوع حادثه در کارخانه غنی سازی تولید شود از این رو دانستن خواص شیمیایی و فیزیکی آن اهمیت پیدا می نماید .

خواص فیزیکی فلوئورید هیدروژن HF

فلوئورید هیدروژن یکی از دو محصولی است که در حوادث اتفاق افتاده در کارخانه ، ممکن است به محیط نشت پیدا کرده و یا در کارخانه غنی سازی اورانیوم از واکنش UF6 با بخار آب بوجود آید .

موارد استفاده HF

فلوئورید هیدروژن بدون آب برای اولین بار و در ابتدا در سال ۱۹۳۱ در مقیاس صنعتی در آمریکا تولید گردید . پس از آن نیز در سال ۱۹۴۲ میلادی توسط کشور انگلستان و امروزه نیز در کشورهای زیادی کار تولید این ماده انجام می پذیرد . . .