تشریح فرآیند غنی سازی اورانیوم توسط سانتریفوژ

خوراک هگزا فلوئورید اورانیوم که جهت فرآیند غنی سازی توسط سانتریفوژ ، به کارخانه آورده می شود ، می تواند توسط سیلندرهای X 48 یا Y 48 به واحد تامین خوراک کارخانه آورده شود .

روش لیزر در فرآیند غنی سازی اورانیوم

روش لیزر جهت جداسازی ایزوتوپ ها ابتدا در دوران جنگ جهانی دوم در ابتدا مورد استفاده قرار گرفت . اگر بخواهیم در بین همه روشهای غنی سازی ، این روش را مورد مقایسه قرار دهیم ، باید اذعان نمود که : نسبت به دیگر روشها توفیق زیادی را بدست نیاورده است . قابلیت تنظیم طول […]

فرآیند جت در غنی سازی اورانیوم

در این روش که توسط بکر ( Backer ) در آلمان توسعه یافته و به مرحله نیمه صنعتی رسید ، از روش نیروی گریز از مرکز بصورت آئرودینامیکی استفاده میشود . در این فرآیند ماده اولیه مرکب از ۵% UF6 و ۹۵% هیدروژن است . قطر دایره ۱/۰ میلیمتر و سرعت گاز در سطح دایره […]

روش پخش گازی در فرآیند غنی سازی اورانیوم

اگر محفظه ای را در نظر بگیریم که از گازهای یک ماده با ایزوتوپهای مختلف پر شده باشد و از نظر دما شرایط یکسانی را برای همه مولکولهای گاز ایجاد نماییم بطوریکه در تعادل با دمای محیط باشد ، لذا با توجه به بقای جرم و انرژی ، انرژی جنبشی تمام مولکولهای گاز یکسان خواهد […]

روش الکترومغناطیس در فرآیند غنی سازی اورانیوم

روش الکترو مغناطیس به علت آسان بودن فرآیند و نیز در دسترس بودن آن ، در سالهای جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت . این روش براساس جدا نمودن مسیر هگزا فلوئورید اورانیوم یونیزه شده در یک میدان مغناطیسی ، استوار شده است . در ابتدا گاز UF6 توسط الکترودهای میدان الکتریکی سرعت می […]

انحلال و استخراج سنگ معدن اورانیوم

برای این منظور ، کنسانتره U3O8 ابتدا در اسید نیتریک حل شده و بدین ترتیب محلول آبی نیترات اورانیل بدست می آید . این محلول ناخالص بوده و ( UNH ) نامیده می شود . . .

تهیه پودر دی اکسید اورانیوم UO2

همانند سایر فلزات و موادی که از معادن استخراج می شوند ، معادن اورانیوم نیز که همیشه در ترکیب با اکسیژن در طبیعت وجود دارد و بصورت پراکنده در اقشار مختلف زمین یافت می شود ، باید کشف گردند .. .