دفاع در مقابل بمب های الکترومغناطیس

مهمات الکترومغناطیسی را می‌توان به وسیله بمب‌های هدایت شونده و غیر قابل هدایت، موشک‌های کروز، گلوله‌های توپخانه و موشک‌های بالستیک پرتاب نمود.. .

مبانی فن آوری بمب های الکترومغناطیس

اساس طراحی بمب‌های الکترومغناطیس متفاوت است. مهمترین آنها‌ مولد فشاری شار پمپ شده انفجاری، مولد مغناطیسی هیدرودینامیکی انفجاری و طیف گسترده‌ای از سامانه‌های پرتوان میکروویو می‌باشد که مهم‌ترین نمونه از دسته سوم، نوسان کننده کاتدی مجازی، موسوم به وایرکیتور است.

ایجاد میدان مین الکترومغناطیسی

هدف این برنامه جای دادن مولدهای مارکس روی هواپیماهای بدون خلبان یا درون بمبها و موشکهاست تا از این طریق نوعی میدان مین الکترومغناطیس برای مقابله با دشمن ایجاد شود

ماهیت بمب الکترو مغناطیس

بمب الکترو مغناطیس چیزی نیست جز یک شار مغناطیسی فوق العاده قدرتمند که با گسیل امواج پرقدرت سوپر فرکانسهای با طول موج بالاتر از ۱۰ گیگاهرتز موسوم به امواج میکرو ویو ، می تواند هرگونه دستگاه الکترونیکی واقع در محدوده عمل خود را در یک باند فوق گسترده فلج نماید . . .

مقدمه ای بر بمب الکترو مغناطیس

۲۰۰۰ سال قبل نظریه پرداز نظامی چین، "سان تزو" رساله ای تحت عنوان هنر جنگ نوشت که در بخشی از آن سعی در پاسخگویی به این مسئله داشت که: چگونه بدون جنگیدن در میدان نبرد، می توان حریف را شکست داد؟