مقدمه ای بر سلاح های شیمیایی

با هر دستاورد علمی، استفاده‌های درست و نادرست از آن شروع می‌شود و جنبه‌های مثبت و منفی آن، نمود عینی خواهد یافت. برخی از کشفیات علمی‌، به جای به¬کارگیری در رفاه جامعه، برای اهداف پلید به کار گرفته می شوند. جنگ افزارهای شیمیایی را می‌توان به عنوان شرم ‌آورترین کاربرد علم شیمی در جهان به […]