بمب هیدروژنی

بزرگترین و مخرب ترین بمب جهان، بمب هیدروژنی است . . . همجوشی هسته‌ای بنیاد اصلی بمب هیدروژنی را تشکیل می‌دهد. همان‌طور که از شکافته شدن هسته‌های سنگین[۱]، مقدار عظیمی انرژی حاصل می‌شود، از پیوند هسته‌های سبک نیز انرژی بیشتری به­ دست می‌آید. در هر یک از دو حالت، هسته‌هایی با جرم متوسط تشکیل می‌گردد […]