مبانی بمب های هدایت شونده

در جنگ جهانى دوم براى انهدام هدفى به اندازه آشیانه هواپیما، لازم بود ده‌ها بمب سبک شلیک شود. اما امروزه مى‌توان همین کار را با استفاده از یک بمب هدایت شونده لیزرى مانند GBU12 از یک جنگنده F-14D انجام داد.