در جنگ جهانى دوم براى انهدام هدفى به اندازه آشيانه هواپيما، لازم بود ده‌ها بمب سبک شليك شود. اما امروزه مى‌توان همين كار را با استفاده از يك بمب هدايت شونده ليزرى مانند GBU12 از يك جنگنده F-14D انجام داد. تاكنون دو نوع بمب هوشمند وارد ميدان نبرد شده ...