ویژگی سلاح های میکروبی

خصوصیات ایده‌آل برای یک سلاح میکروبی، مسری بودن شدید، توانایی بالا، در دسترس بودن واکسن مربوطه و امکان پخش آن به صورت گاز یا گرد است. بیماری‌هایی که به منظور استفاده در سلاح‌های میکروبی در نظر گرفته می‌شوند، هم به شدت مهلک هستند و هم بسیار قوی. ساخت و آماده‌سازی میکروب‌ها برای استفاده در این […]

تاریخچه سلاح های میکروبی

استفاده از سلاح‌های میکروبی اقدام جدیدی نیست و پیش از قرن بیستم نیز این سلاح‌ها به سه صورت استفاده می‌شد: ۱- زهرآلود کردن غذا و آب افراد با یک ماده آلوده. ۲- استفاده از موجودات میکروسکوپی، داروهای سمّی یا جانوران کشنده در سلاح‌هایی که به کار گرفته می‌شد. ۳- استفاده از بافت‌ها و پارچه‌های آلوده. […]

مقدمه ای بر سلاح های میکروبی

جنگ بیولوژیک که به آن جنگ میکروبی نیز اطلاق می‌شود، به معنای استفاده از هرگونه ترکیب بیماری زا، اعم از باکتری و ویروس یا سموم طبیعی به عنوان سلاح جنگی و با هدف از پا در آوردن دشمن است. ..