انواع بمب های اتمی

ایزوتوپ معمول اورانیوم ( اورانیوم ۲۳۸ ) برای ساخت سلاح هسته ای مناسب نیست زیرا با شلیک نوترون به هسته این ایزوتوپ، احتمال تشکیل شدن پلوتونیوم ۲۳۹ از احتمال شکافت هسته ای بیشتر است . . .

تقسیم بندی مناطق در انفجار بمب اتمی

آثار زیانبار انفجار هسته ای حتی تا شعاع پنجاه کیلومتری از محل حادثه وجود دارد و موج انفجار آن که حامل انرژی زیادی است می تواند میلیونها دلار تجهیزات را به مشتی آهن پاره تبدیل کند و همه آنها را از کار بیندازد . . .

آسیب های ناشی از بمب هسته ای

علاوه بر اینکه آگاهی از چگونگی تولید و ساخت بمب هسته ای و خطر آفرینی سودجویان مهم است، پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می شود این خواهد بود که: اگر کسی این بمب را منفجر کند چه اتفاقی روی خواهد داد؟

بمب هسته ای

 استفاده نامعقول از انرژی هسته‌ای منجر به تولید سلاح‌های مخربی خواهد شد که با کرامت انسانی مغایرت دارد و از نظر مردم متمدن ایران ، امری ناپسند و غیر انسانی محسوب می‌شود . با این حال در این قسمت به نحوه کار یک بمب هسته‌ای می‌پردازیم :