آثار مستقیم ناشی ار نقص سیستم کارخانه غنی سازی اورانیوم

کارکنان و مردم اطراف کارخانجات غنی سازی اورانیوم ، در معرض خطرات ناشی از انتشار محصولات واکنش UF6 با بخار آب می باشند و این مواد در محیط کارخانه باید اندازه‌گیری شده و به‌شدّت تحت کنترل درآید . از آن‌جایی‌که واکنش‌های UF6 به سرعت انجام  می‌گیرد ، بنابراین باید در کمتر از ۱۰ ثانیه از […]

فلسفه حفاظت در برابر اشعه

 هدف کلی حفاظت در برابر اشعه را میتوان جلوگیری از اثرات قطعی اولیه یا ایجاد شده در مراحل بعدی و نیز ایجاد این اطمینان که همه مراحل باعث کاهش اثرات بالقوه ای مثل سرطان خواهند شد ، نام برد . اولین هدف مقامات محلی ، منطقه ای و یا کشوری پس از وقوع رخدادی که […]

مشخصات و نتایج حوادث هسته‌ای

نوع اول حوادث مطرح شده در کتاب " مدیریت بحران در حوادث هسته ای " علاوه بر تجهیزات پخش رادیـولوژیـکی (RDD ) شامل حمله عمدی به تاسیسات هسته‌ای ، مواد هسته‌ای و سایر مواد و تاسیسات در حال نقل و انتقال و ایجاد خرابی در آن‌ها می‌باشـد .  

خطرات انرژی هسته ای

مواد رادیواکتیو می‌تواند از طریق خوردن یا نوشیدن مواد آلوده ،‌ ورود به داخل پوست از زخم‌های باز و یا از طریق تنفس گازها و گردوغبارهای رادیواکتیو وارد بدن شود . پوشیدن لباس‌های حفاظتی توسط کارکنان می‌تواند بطور موقتی اختلاط و نشت رادیونوکلئیدها را روی بدن شخص برطرف نماید . رفع آلودگی کامل ، به […]

سرطان

عوامل متعددی به ایجاد سلول‌های سرطانی کمک می‌کنند که دو مورد مهم آن عبارتند از : ۱) استعداد میزبان : وجود نقص در کروموزوم و یا انتقال ژن‌های معیوب به جنین و سپس رشد یافتن این ژن‌ها و یا سایر عوامل ژنتیکی که در بدن میزبان وجود دارد . ۲) عوامل محیطی : در محیط پیرامون […]

آثار مستقیم ناشی از نقص کارخانه‌های غنی‌سازی اورانیوم

اگر رطوبت کم باشد ، در نتیجه ابر سفید رنگ حاصل نشده و ذرات UO2F2 جامد شکل به‌وجود می‌آید . UO2F2 قابلیت حل شدن در آب را دارد، جامد زرد رنگی که رنگ آن دقیقاً به اندازه و درجه هیدراته‌ی آن بستگی خواهد داشت . کارکنان و مردم در معرض خطرات ناشی از انتشار می‌باشند […]