نامه جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از نماد شیروخورشید سرخ

عصر ایران – براساس سندی که در سایت سازمان جهانی صلیب سرخ منتشر شده است دولت ایران در سال ۲۰۰۰ میلادی با ارسال نامه ای رسمی حق استفاده از نماد شیروخورشید سرخ را برای خود محفوظ دانسته بود.

دولت ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ اعلام کرد دیگر از نماد شیروخورشید سرخ استفاده نخواهد کرد و نشان هلال احمر را جایگزین آن می کند.

با این حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰ میلادی در نامه ای رسمی اعلام می کند که استفاده از نماد شیروخورشید سرخ را برای خود محفوظ می داند که هر گاه بخواهد بتواند از این نماد استفاده کند.

تمبر منتشر شده با سه آرم بین المللی صلیب سرخ، هلال احمر و شیروخورشید سرخ

در این نامه از وزارت خارجه سوئیس هم درخواست شده است این موضوع را به اطلاع دیگر کشورهای عضو کمیسیون ژنو ۱۹۴۹ برساند.

براساس این نامه در صورتی که ایران بخواهد دوباره از نماد شیروخورشید سرخ استفاده کند نیازی به رای گیری دوباره در نشست کمیسیون ژنو و کسب مجوز از این کمیسیون نیست.

اگر قرار بود ایران در شرایط فعلی بخواهد نماد جدیدی رابه دو نماد فعلی یعنی صلیب سرخ و هلال احمر اضافه کند قطعا چنین چیزی باید به رای اعضای کمسییون ژنو گذاشته می شد و کسب موفقیت و نتیجه در چنین رای گیری به احتمال زیاد، نزدیک به غیرممکن بود.

نکته اینکه هم اکنون اسرائیل به شدت در حال پیگیری برای به تصویب رساندن نماد کریستال سرخ به عنوان نماینده کشورهای غیرمسیحی و غیراسلامی است اما مخالفت بسیاری از کشورها، مانع از تصویب آن شده است.

این موضوع قابل یادآوری است که در سال ۱۹۲۹ کنوانسیون ژنو در نشستی درخواست نمایندگان دولت های ایران و ترکیه را برای اضافه کردن دو نشان جدید به نشان صلیب سرخ یعنی نشان های شیروخورشید برای ایران و هلال احمر برای ترکیه موافقت کرد.

کنوانسیون در این سال همچنین استفاده از دو نماد شیروخورشید و هلال احمر در کنار صلیب سرخ را به رسمیت شناخته است.

نامه