آثاری با پوسته تخم مرغ

در این بخش،  آثار زیبایی را که با استفاده از پوسته ی تخم مرغ درست شده اند، در برابر دیدگان شما عزیزان قرار داده ایم.

47955_817

47956_700

47957_574

47958_906

47959_602

47960_960

47962_542

47961_692

47963_863

47964_458

47965_279

 47968_116

47967_521

47966_577