نمونه سئوالات و پاسخنامه فیزیک پایه ۱ و عمومی

کلیه سئوالات و پاسخنامه های این بخش مربوط به درس فیزیک ۱ و فیزیک عمومی می باشد
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 1- نیمسال دوم ۸۹-۹۰

۱/- پاسخنامه

—————————————————————————-
 2- نیمسال اول ۸۹-۹۰

۲/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۳- رشته های کامپیوتر نیمسال دوم ۸۹-۹۰

۳/ پاسخنامه

—————————————————————————-
۴- عمومی نیمسال دوم ۸۹-۹۰

۴/- پاسخنامه

—————————————————————————-
 5- عمومی نیمسال اول ۹۰-۹۱

۵/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۶- عمومی ۱ رشته های مهندسی نیمسال اول ۹۰-۹۱

۶/- پاسخنامه

—————————————————————————-
 7- رشته فیزک نیمسال اول ۹۰-۹۱

۷/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۸- رشته های مهندسی شیمی و پلیمر تابستان۹۱

۸/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۹- رشته های مهندسی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ سری ۲

—————————————————————————-
۱۰- رشته های مهندسی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ سری ۴

—————————————————————————-
۱۱- رشته های مهندسی شیمی و پلیمر نیمسال دوم ۹۰-۹۱

۱۱/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۱۲- رشته های مهندسی تابستان ۹۱

۱۲/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۱۳- رشته فیزیک نیمسال دوم ۹۰-۹۱

۱۳/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۱۴- رشته های شیمی و ریاضی نیمسال دوم ۹۰-۹۱

۱۴/- پاسخنامه

—————————————————————————-
۱۵- رشته های مهندسی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ سری ۱

۱۵/- پاسخنامه
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* سئوالات فیزیک پایه ۱ رشته های شیمی و ریاضی نیمسال اول۲۱-۹۲

* پاسخنامه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* سئوالات فیزیک پایه ۱ رشته های کامپیوتر-اجرایی-پزشکی نیمسال اول ۹۱-۹۲

* پاسخنامه


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
سئوالات فیزیک پایه ۱ رشته های مهندسی شیمی و پلیمر نیمسال اول۹۱-۹۲

* پاسخنامه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* سئوالات فیزیک پایه ۱ رشته های فیزیک و هسته ای نیمسال اول ۹۱-۹۲

* پاسخنامه

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* سئوالات فیزیک پایه ۱ رشته های مهندسی نیمسال اول ۹۱-۹۲

* پاسخنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The maximum upload file size: 512 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here