موارد استفاده HF

فلوئوريد هيدروژن بدون آب براي اولين بار و در ابتدا در سال 1931 در مقياس صنعتي در آمريكا توليد گرديد . پس از آن نيز در سال 1942 ميلادي توسط كشور انگلستان و امروزه نيز در كشورهاي زيادي كار توليد اين ماده انجام مي پذيرد . . .

 ميزان محصول توليد شده همة كشورها به همراه آمريكا بيش از 300 هزار تن در سال مي باشد و در آينده تخمين زده مي شود تا يك ميليون تن افزايش پيدا نمايد .
در سال 1979 قيمت هر كيلو گرم از HF حدود 1 دلار بود و براي اسيد 70 درصدي آن ، حدود 75/0 دلار بـراي هر كيلـوگـرم پـرداخـت مي گرديد . حمل مادة HF توسط كشتي ، در مخازني به ظرفيت 20 تا 91 تن انجام مي پذيرد و اين ماده سپس به مخازن استيلي با ظرفيت 8 تا900 كيلوگرم انتقال داده خواهد شد ( مخازن مورد استفاده در انگليس 7/2 تا 635 كيلوگرم است ) .
بطري هاي 340 گرمي HF ، با غلظتي در حـدود 70 درصد اسيـد ، در واگن ها و كاميونهاي با ظرفيت 32 تا 80 تن انتقال داده مي شوند . در ابتدا ، از مادة فلوئوريد هيدروژن در توليد كلر و فلوئوركربن جهت واحدهاي سرما سازي استفاده مي شد و همچنين با توجه به نقطة جوش آن و خواص اين ماده ، در انجماد سازي گازها نيز مورد استفاده قرار مي گرفت .
توليد زياد محصولات آلومينيومي در سالهاي 1935 تا 1940 و در آمريكا باعث شد تا اين ماده صرفا جهت كارهاي سرماسازي مورد استفاده قرار نگيرد و با مصرف در اين كارخانه ها باعث ايجاد تعادلي جهت موارد استفادة خود گرديد به طوريكه مورد مصرف HF براي اين دو نوع استفاده ، به ترتيب 37 و 40 درصد بود و لذا حدود 77 درصد از محصول HF براي اين دو صنعت عظيم مورد استفاده واقع گرديد . علاوه بر موارد ذكر شده حدود 7 درصد ديگر جهت ساير فرآيندهاي آلومينيوم و نيز 5 درصد هم براي كاتاليزورهاي آلكیلاسيون در صنايع نفت و 4 درصد جهت قطعه شويي صنايع استيل و 7 درصد باقيمانده نيز جهت مصارف سنتي استفاده مي شود ( مثل كار بر روي شيشه و توليد لامپ برق و تيوب تلويزيون و ساخت نمكهاي فلوئوريد ) .
شايد استفادة 40 هزار تن از محصول HF در هر سال و در سطح جهان جهت ساخت تركيبات ديگري از جمله و باشند كه در ابتدا با واكنشHF مي توان به رسيد و سپس با افزايش گاز فلوئور به دست پيدا نمود ( اين واكنش ها بعدا ذكر خواهند گردید ) .
خاصيت خورندگي طبيعي HF و محلول آبي اين اسيد ، بايد در هنگام كار كردن با آن مد نظر قرار گيرد . سيماي آشكار سوزاندن HF برروي پوست بـدن ، با يـك زخـم دردنـاك شـروع مي شود و واكنش تدريجي اين ماده بر روي پوست با كاهش هيدروژن و ايجاد PH كم و اثر سمي مخصوص حاصل از غلظت بالاي يون هاي فلوئور بهمراه خواهد بود . اين عمل باعث مي شود تا از بافت بدن جدا شده و به صورت مادة ظاهر شود و بدين وسيله با كاهش تدريجي در بدن و اضافه شدن در بافت به نهايت اثر نامطلوب خود خواهد رسيد .
 اثر سوختگيHF بر روي پوست بدن مي تواند توسط شستن با آب ، آنهم به مدت 15 دقيقه متوقف شود . در عين حال براي جلوگيري از ادامة واكنش HF با بافت بدن ، مي توان علاوه بر شستن، موارد زير را نيز با توجه به موقعيت و ميزان سوختگي مورد عمل قرار داد :

 1- غوطه ور نمودن عضو آسيب ديده در محلول سرد ، يا استفاده از ذرات مرطوب آن .
 2- تزريق زير جلدي از يك محلول 10 درصدي گلوكونات كلسيم .
 3- جراحي قسمت آسيب ديده در سوختگي شديد ناشی از HF .

در این زمینه خاطر نشان می سازد که توجهات پزشكي کاملا ضروري خواهد بود حتي اگر اثر ناچيزي از آن ظاهر شده باشد . زيرا اثرات مخرب بعدي را ممكن است به دنبال داشته باشد .

برگرفته از كتاب ( بررسي توليد و انتشار سم HF در فرآيند غني سازي اورانيوم )