در این سری از تصاویر می خواهیم به مناظر شگفت انگیزی از باغ های زردآلو که در شمال غربی چین و در منطقه Xinjiang قرار گرفته است، سفر کنیم. این تصاویر در مکانی موسوم به دره زردآلوها گرفته شده و در نزدیکی مرز چین و قزاقستان است. در اینجا شما عزیزان ...