مشاهده روح برای خیلی از افراد ترسناک بوده و برای برخی همراه با هیجان است. این هفته سراغ ماجراهایی می‌رویم که وجود روح در زمین را اثبات می‌کند. روح خانه ملکه سال 1966 یک کشیش بازنشسته به نام رالف هاردی برای بازدید از موزه دریایی گرینویچ به انگلستان سفر کرد. وی در ...