در این بخش،  آثار زیبایی را که با استفاده از پوسته ی تخم مرغ درست شده اند، در برابر دیدگان شما عزیزان قرار داده ایم.