فکر می کنید سردترین شهر جهان کجاست؟؛ شهر "یاکوتسک" روسیه جایی است که به سردترین شهر جهان شهرت دارد و ساکنان آن نیمی از سال را با دمای حدود شصت درجه سانتی‌گراد زیر صفر سپری می‌کنند. یاکوتسک نام شهری است در شرق سیبری و مرکز جمهوری یاقوتستان روسیه که سردترین شهر ...